`

Profesor Jan Talar

Wstęp

„Śpiączka mózgowa, a tak zwana śmierć mózgu” została opracowana przez niezwykle doświadczonego specjalistę rehabilitacji prof. Jana Talara, wybitnego autorytetu medycznego w dziedzinie wybudzania pacjentów ze śpiączki mózgowej.

Dzieło zawiera trzy zasadnicze elementy:
  • strategię skutecznego, kompleksowego, wielospecjalizacyjnego wybudzania chorych ze śpiączki mózgowej oparte o ponad 40. letnie doświadczenia Autora,
  • krytyczne uwagi dotyczące konwencji harvardzkiej,
  • uwagi do porządku medyczno-prawnego w Polsce oraz o kryteriach i sposobach rozpoznawania tzw. „śmierci mózgu”.
Książkę tę powinni przeczytać wszyscy lekarze różnych specjalności klinicznych, ponieważ chorzy w śpiączce mózgowej bywają leczeni w różnych oddziałach.

Strategię skutecznego, kompleksowego, wielospecjalizacyjnego wybudzania chorych ze śpiączki mózgowej powinni poznać wszyscy fizjoterapeuci.
„Śpiączka mózgowa a tzw. „śmierć mózgu" powinna być podręcznikiem obowiązującym na studiach humanistycznych na kierunkach; lekarskim, pielęgniarskim, fizjoterapeutycznym, dietetyce, ratownictwie medycznym, promocji zdrowia, bioetyce, filozofii, psychologii, na studiach prawa, w seminariach duchownych i innych.

Dzieło to powinno być w większości oddziałów szpitalnych, a w szczególności w szpitalnych oddziałach ratunkowych, oddziałach intensywnej terapii, kardiologii, neurologii, neurochirurgii, neurotraumatologii, pediatrii, a także w pogotowiach ratunkowych.

Z treścią tej książki powinny zapoznać się wszystkie rodziny chorych w śpiączce mózgowej, bowiem mają one wielkie zadanie do wykonania w obliczu stanu aktualnej medycyny.

Kup książkę - „Śpiączka mózgowa, a tak zwana śmierć mózgu”

Kup książkę